הצהרת פרטיות

תאריך עדכון אחרון: יוני 2006

הצהרת SPL לגבי פרטיות מקוונת

SPL מכבדת את פרטיותך ולכן מחויבות להגן עליה. SPL נותנת הצהרה זו בעניין פרטיות מקוונת על מנת שתהיה מודע למדיניות ולשיטות של SPL בתחום הפרטיות, ולבחירה שלך לגבי אופן איסוף המידע אודותיך והשימוש בו.

הצהרת פרטיות זאת חלה על כל אתרי האינטרנט והמתחמים שבבעלות SPL או המופעלים על ידה ("האתר").

סוגי המידע שאנו אוספים

הצהרת פרטיות זאת חלה על מידע אישי ומידע לא אישי.

· מידע אישי

מידע אישי הוא מידע הקשור בשמך. SPL עושה שימוש במידע אישי על מנת להבין טוב יותר את צרכיך ואת תחומי העניין שלך, ולספק לך שירות טוב יותר. אם תבחר לספק לנו מידע אישי, הוא ישמש אך ורק לצורך הקשר של SPL איתך. SPL לא תמכור, תשכיר או תחכיר את המידע האישי שלך לאחרים.

סוגי המידע האישי שתספק לנו בדפי אינטרנט שונים של SPL עשויים לכלול שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, דרך מועדפת ליצירת קשר, רקע תעסוקתי, השכלה, תחומי העניין האישיים או המקצועיים שלך, ניסיונך.

מטרת איסוף המידע האישי הינה שיפור האתר, התאמת תכניו לצרכיך ותחומי העניין שלך ולהודיע לך על עדכונים הרלבנטיים לגביך.

· מידע לא אישי

מידע לא אישי הוא מידע אודות שימוש והפעלת שירות שאינו מקושר לזהותך. SPL אוספת ומנתחת מידע לא אישי על מנת להעריך את האופן שבו המבקרים משתמשים באתר SPL.

המידע הלא אישי שאנו אוספים עשוי לכלול את הדפים בהם ביקרת באתרי SPL, התאריך והשעה של הגישה שלך לאתר, כתובות URL ייחודיות בהן ביקרת באתר SPL, סוג הדפדפן שלך, ספק שירותי האינטרנט שלך וכתובת ה-IP שלך. רוב המידע הלא אישי נאסף באמצעות קובצי cookie ("עוגיות") או טכנולוגיות ניתוח אחרות. דפי האינטרנט של SPL עושים שימוש בעוגיות, באלומות אינטרנט (Web beacons) ובטכנולוגיות אחרות לצורכי ניתוח המידע ולשירותי התאמה אישית. השימוש בטכנולוגיות האמור לעיל אינו נעשה לצורך גישה למידע אישי שלך אלא לצורך סטטיסטיקה ודוחות על השימוש באתר SPL על חלקיו השונים וכל צורך שיפור האתר, ניהול מגמות וניהול של האתר.

· כללי

לעיתים תעסיק SPL חברות צדדים שלישיים באספקת שירותים כגון עדכון האתר, דיוור ישיר או משלוח הודעות למנויי האתר. במקרים כאלה, נספק לאותן חברות את המידע הדרוש להן לאספקת השירותים ונאסור עליהן להשתמש במידע זה לכל מטרה אחרת.

המידע שלך עשוי להישמר בשרתים במדינת ישראל או לפי בחירת SPL, במדינה אחרת, ואתה מסכים מראש להעברת המידע למדינה אחרת לצורך שמירתו, בכפוף לכללי אבטחת המידע המפורטים בהצהרה זאת.

קישור לאתרים של צדדים שלישיים

לנוחיותך, עשויים אתרי SPL לספק קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. אם תיגש לקישורים אלה, תעזוב את אתר SPL. איננו מאשרים אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים או יוצרים מצגים כלשהם לגביהם. המידע האישי שאתה בוחר למסור לצדדים שלישיים בלתי קשורים ל-SPL אינו מכוסה על-ידי הצהרת הפרטיות של SPL. מומלץ לבדוק את מדיניות הגנת הפרטיות של כל צד שלישי לפני מסירת מידע אישי שלך. ישנם צדדים שלישיים העשויים לחלוק את המידע האישי הנמצא ברשותן עם SPL; על שיתוף כזה חלה מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים.

הגנה על מידע אישי של ילדים

האתר מיועד לציבור הרחב. SPL אינה אוספת ביודעין מידע אישי מילדים.

אופן השימוש במידע שלך

SPL עושה שימוש במידע האישי שלך על מנת לספק לך שירותים ועל מנת להבין טוב יותר את צרכיך ואת תחומי העניין שלך. אנו נשתמש במידע אודותיך על מנת להפנות אליך מידע רלבנטי, מענה לשאלות, לעדכן אותך בדבר שירותים. מעת לעת אנו עשויים להשתמש במידע אודותיך על מנת להתקשר אליך לשם עריכת סקרים או לצרכים אחרים. אנו ניתן לך הזדמנות לבחור את ההעדפות הפרטיות שלך בנוגע להתקשרויות מסוג זה (ראה סעיף "העדפות הפרטיות שלך והבחירה לחלוק או שלא לחלוק את המידע"). מידע אישי הנאסף במקוון עשוי להיות משולב עם מידע שתספק ל-SPL באמצעות מקורות אחרים.

מידע לא אישי נאסף לצורכי דיווח אודות השימוש באתר SPL, ביצועי האתר ויעילותו. מידע זה משמש לשיפור האתר ותוכנו.

עם מי נחלוק את המידע שלך

SPL לא תמכור את המידע האישי שלך, לא תשכירו ולא תחכירו לאחרים. SPL לא תחלוק את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים למעט כאמור לעיל, אלא במענה לפניותיך, אם SPL תחוייב לגלות מידע אישי על-פי דין או צו של בית משפט או מתוך אמונה בתום לב שפעולה זו דרושה לשם: (א) ציות לדרישות החוק או היענות להליך משפטי כנגד SPL או האתר; (ב) שמירה והגנה על הזכויות או הקניין של SPL ושל אתרי האינטרנט שלה, או (ג) פעולה בנסיבות דחופות כדי להגן על הביטחון האישי של העובדים והנציגים של SPL, של המשתמשים במוצרים או בשירותים של SPL או של הציבור הרחב.

במקרה של מיזוג או שינוי מבנה של SPL או פעילותה עשוי המידע האישי שלך לעבור לגוף הממוזג או הרוכש. היה ויתרחשו מיזוג או רכישה כאמור, תעשה SPL כל מאמץ סביר על מנת להודיע לך במקרה שתחלוק עם הישות המתמזגת או הרוכשת את המידע האישי שלך, כולו או חלקו, על מנת שתוכל להמשיך לשרתך.

העדפות פרטיות שלך והבחירה שלא לחלוק את המידע

SPL מאפשרת לך לבחור האם לקבל מגוון של מידע מהאתר. באפשרותך להירשם כמנוי על מנת לקבל מידע ושירותים ספציפיים מהאתר שאינם זמינים למשתמשים מזדמנים. אנו נעשה כל מאמץ על מנת לכבד את העדפותיך.

SPL לא תעשה שימוש במידע אישי שלך למטרה אחרת מלבד זו שצוינה בעת שמסרת את המידע שלך. באפשרותך לקבל דיוור ישיר והודעות שיווקיות ככל שתהיינה. אנא ציין את ההעדפות שלך על ידי פנייה לפי פרטי "צור קשר" בסוף הצהרה זו.

המידע אודותיך וצדדים שלישיים

שירותים מסוימים של SPL קשורים לשירותים של צדדים שלישיים בלתי קשורים, וחלקן מציעים לך לחלוק הן עם SPL והן עם הצד השלישי את המידע האישי שהנך מספק. לא נחלוק את המידע האישי שלך עם אותם צדדים שלישיים אלא אם תבחר בכך.

הגישה למידע אודותיך ודיוקו

SPL שואפת לשמירה על דיוקו של המידע האישי שלך. אנו נספק לך גישה למידע שלך, ובין היתר נעשה מאמץ סביר לספק לך גישה מקוונת ואפשרות לשנות את המידע שלך.

אבטחת המידע האישי

SPL מחוייבת לאבטחת המידע שהנך מספק לה ולשם כך נקבעו על ידה נוהלים לאבטחת מידע. SPL משתמשת בטכנולוגיות ונוהלים שונים לאבטחת המידע האישי שלך מפני גישה, שימוש או גילוי בלתי מורשים.

שינויים בהצהרה זאת

יתכנו עדכונים להצהרת SPL בעניין פרטיות מקוונת. עדכונים יפורסמו באתר כעדכון למסמך זה בו נעדכן את תאריך העדכון האחרון המופיע בראש מסמך זה, כך שבכל עת תדע מהם התנאים העדכניים. עליך לבקר באתר מפעם לפעם על מנת לבדוק את ההצהרה המעודכנת, שכן היא המחייבת ממועד העדכון ואילך. המשך השימוש שלך באתר מהווה את הסכמתך להצהרת פרטיות זו ולעדכונים שלה.

צור קשר

אם יש לך הערות או שאלות בנוגע למדיניות הפרטיות שלנו, אנא שלח אותן לכתובת הבאה: info@splsoftware.com

כללי

ההצהרה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחסת גם לנשים.

על הצהרה זאת ועל האתר יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בהצהרה ו/או באתר הינו בבתי המשפט המוסכמים בתל-אביב-יפו. SPL מנהלת את האתר ממשרדיה בישראל. SPL אינה אחראית למקרה שנעשה שימוש באתר ממדינה אחרת שאינה נותנת תוקף להצהרה זאת.